Maashorstroutes

Ruiter- en menroutes in Herperduin
In 2020 zijn er ruiter- en menroutes gerealiseerd naar aanleiding van een door ons opgesteld plan. Dit is besproken met gemeente Oss en de Maashorst. Hierin waren wensen en tips vanuit jullie als ruiters en menners in opgenomen. Tot nu toe heeft er geen officiële opening van deze routes plaatsgevonden aangezien aan één belangrijk punt nog geen uitvoering is gegeven terwijl dit wel was toegezegd; op sommige plaatsen loopt een ruiter/menroute (vaak met medegebruik van wandelaars, fietsers en mensen met honden) strak langs een stroomdraadje zonder uitwijkmogelijkheden.
Dit vinden wij uit oogpunt van veiligheid te gevaarlijk

Gelukkig is er wel uitvoering gegeven aan het leggen van de route buiten en in het begrazingsgebied. Er zijn brede en zelfs vanuit het zadel te bedienen ruiter/menpoorten met aan beide zijden makkelijke opstappalen voor ruiters. De poorten zijn 1.80 meter breed en voorzien van een carterpaaltje. Deze zijn voor menners dus ook goed te gebruiken.
De route is voorzien van witte bordjes met een rood kader waaronder de tekst Maashorst is aangegeven. Er zijn ook ruimte parkeerplaatsen aanwezig voor trailers en veewagens.

Ruiter- en Menroutes in De Maashorst

Plan digitaal je route via VisitBrabant


De ruiter- en menroute in de Maashorst is via deze link digitaal beschikbaar op de website van VisitBrabant. Je kunt dan zelf je route plannen.Er is nog geen papieren variant van de ruiter/menroutes beschikbaar. Als dat het geval is, volgt een papieren kaart zo snel mogelijk.


Gedragsregels voor Ruiters en Menners

Wanneer je een rit gaat maken in de natuur dan is de kans groot dat je onderweg andere mensen tegen komt. Denk bijvoorbeeld aan wandelaars, mensen met honden, fietsers c.q. mountainbikers en/of andere ruiters en menners.


Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar manier zo optimaal mogelijk van de natuur kan genieten, zijn er voor iedere gebruikersgroep gedragsregels opgesteld:


  1. Gebruik als ruiter/menner geen fietspaden en wandelpaden. Dat geld ook voor de gravelpaden (zgn padvast paden van witte fijne grint); dit zijn dure paden, speciaal aangelegd voor wandelaars en rolstoelen. Niet bedoelt voor zware paarden die mogelijk schade aan de structuur kunnen aanbrengen en andere gebruikers kunnen hinderen.
  2. Wees respectvol naar medegebruikers en natuur.
  3. Houd minimaal 50 meter afstand naar de wilde grazers in de gebieden (exmoors en taurossen), doorkruis geen kuddes, neem ruimte en ga in stap voorbij.
  4. Wees vriendelijk, minder vaart en geef elkaar de ruimte. Zie je wandelaars of andere gebruikers? Minder vaart en passeer elkaar in stap!
  5. Blijf op de paden, hiermee sparen we natuur en de daar levende dieren.
  6. Afval neem je mee naar huis of deponeer het in afvalbakken.


Toegankelijkeid - ook buiten de routes op alle paden

In mei 2017 hebben onder andere de gemeenteraden van Uden, Oss, Bernheze en Landerd via de tussenevaluatie van het IBEP van de Maashorst (inrichtings- en beheersplan) op laten nemen dat recreanten (ruiters/menner dus ook) gebruik mogen maken van alle paden (buiten de routes) in de Maashorst! Dit uiteraard met respect voor de natuur en voor de andere gebruikers/recreanten in het gebied:

"In de gebruikersoverleggen is uitgebreid gesproken over toegankelijkheid. Mensen willen op alle paden en routes kunnen recreëren, terwijl in het IBeP opgenomen is dat iedere gebruiker op zijn eigen route blijft. "Het voorstel is om het IBeP als volgt bij te stellen: We zorgen voor een eigen hoogwaardige routestructuur voor fietsers, mountainbikers, wandelaars, ruiters en menners. Deze liggen zoveel mogelijk buiten de natuurkern. We stimuleren de recreanten in De Maashorst om op de eigen gemarkeerde routes te blijven. Indien recreanten gebruik willen maken van andere routes of paden, dan mag dit. De verantwoordelijkheid hiervoor, ligt bij de gebruikers zelf. Evenementen, zoals mountainbike-activiteiten, wandeltochten en activiteiten voor ruiters en menners, blijven mogelijk in het gehele gebied met respect voor natuur." (mei 2017)


Meer ruiter/menpoorten en route in de begrazing Maashorst

In het voorjaar 2018 hebben wij bij Maashorst in Uitvoering een verzoek ingediend voor meer ruiter/menpoorten in de Maashorst; dat zijn er momenteel maar 5. Ook willen we graag (m.n. voor mensen die niet uit de regio komen) een route in de begrazingsgebieden van Maashorst en Herperduin.


Dit gaan we in de loop van 2023 samen oppakken met Visitbrabant i.s.m. de gemeente Maashorst en Oss. We hebben hierover al een eerste overleg gehad eind 2022.

Klik hierboven op de kaart om de routeplanner ruiter/menroutes op de website van VisitBrabant te openen.

De witte gravelpaden (padvast) zijn speciaal aangelegd en bedoelt voor wandelaars en rolstoelers. Dringend verzoek deze paden met paard/menkar dus niet te betreden!

Een groep Taurossen met hun kalveren in de maashorst. Foto door Iris Plattel ©

Een ruiter-en menpoort