Maashorstroutes

Ruiter- en Menroutes in De Maashorst

Op zondag 18 juni  2017 zijn de eerste ruiter- en menroutes in de Maashorst feestelijk geopend. Deze routes liggen, met uitzondering van 2 doorsteken, buiten het begrazingsgebied.

Naast een rit voor ruiters en menners waren er behendigheidsproeven voor ruiters en menner en diverse stands van lokale ondernemers. Genodigden en andere belangstellenden konden een rit maken in een menkar over de nieuwe routes.

Toegankelijkeid - ook buiten de routes op alle paden!!
In mei 2017 hebben onder andere de gemeenteraden van Uden, Oss, Bernheze en Landerd via de tussenevaluatie van het IBEP van de Maashorst (inrichtings- en beheersplan) op laten nemen dat recreanten (ruiters/menner dus ook) gebruik mogen maken van alle paden (buiten de routes) in de Maashorst! Dit uiteraard met respect voor de natuur en voor de andere gebruikers/recreanten in het gebied:

"In de gebruikersoverleggen is uitgebreid gesproken over toegankelijkheid. Mensen willen op alle paden en routes kunnen recreëren, terwijl in het IBeP opgenomen is dat iedere gebruiker op zijn eigen route blijft. "Het voorstel is om het IBeP als volgt bij te stellen: We zorgen voor een eigen hoogwaardige routestructuur voor fietsers, mountainbikers, wandelaars, ruiters en menners. Deze liggen zoveel mogelijk buiten de natuurkern. We stimuleren de recreanten in De Maashorst om op de eigen gemarkeerde routes te blijven. Indien recreanten gebruik willen maken van andere routes of paden, dan mag dit. De verantwoordelijkheid hiervoor, ligt bij de gebruikers zelf. Evenementen, zoals mountainbike-activiteiten, wandeltochten en activiteiten voor ruiters en menners, blijven mogelijk in het gehele gebied met respect voor natuur." (mei 2017)


De ruiter- en menroute Maashorst

In het voorjaar 2018 hebben wij bij Maashorst in Uitvoering een verzoek ingediend voor meer ruiter/menpoorten in de Maashorst; dat zijn er momenteel maar 5. Ook willen we graag (m.n. voor mensen die niet uit de regio komen) een route in de begrazingsgebieden van Maashorst en Herperduin.

Daarnaast hebben wij een voorstel ingediend voor een route in Herperduin en een aantal ruiter/menpoorten aldaar.

In januari 2019 kunnen we meer melden hierover.


Voor recreanten die voor nu wat houvast willen hebben; de landelijke route van Grenzeloos Paardrijden (een landelijk routenetwerk van 1300 km) loopt ook nog door het gebied en kun je volgen via de routepaaltjes. Ook deze is ditigaal te volgen via GPS op de website van Ruiteren en Mennen (zie link hieronder).


De ruiter- en menroute in de Maashorst is digitaal (als GPS) en als PDF beschikbaar. Klik daarvoor op de link hiernaast.

Om via GPS een rit te rijden gebruik je bij voorkeur de app Topo-GPS of Locusmap.


Er is nog geen papieren variant van de routes beschikbaar aangezien het gebied Herperduin nog niet goed in kaart is gebracht. Als dat het geval is, volgt een papieren kaart zo snel mogelijk.


Gedragsregels voor Ruiters en Menners

Wanneer je een rit gaat maken in de natuur dan is de kans groot dat je onderweg andere mensen tegen komt. Denk bijvoorbeeld aan wandelaars, mensen met honden, fietsers c.q. mountainbikers en/of andere ruiters en menners.


Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar manier zo optimaal mogelijk van de natuur kan genieten, zijn er voor iedere gebruikersgroep gedragsregels opgesteld:


  1. Gebruik als ruiter/menner geen fietspaden en wandelpaden. Dat geld ook voor de gravelpaden (zgn padvast paden van witte fijne grint); dit zijn dure paden, speciaal aangelegd voor wandelaars en rolstoelen. Niet bedoelt voor zware paarden die mogelijk schade aan de structuur kunnen aanbrengen en andere gebruikers kunnen hinderen.
  2. Wees respectvol naar medegebruikers en natuur.
  3. Houd minimaal 50 meter afstand naar de wilde grazers in de gebieden (exmoors en taurossen), doorkruis geen kuddes, neem ruimte en ga in stap voorbij.
  4. Wees vriendelijk, minder vaart en geef elkaar de ruimte. Zie je wandelaars of andere gebruikers? Minder vaart en passeer elkaar in stap!
  5. Blijf op de paden, hiermee sparen we natuur en de daar levende dieren.
  6. Afval neem je mee naar huis of deponeer het in afvalbakken.

Copyright © SBRMHM

Website & grafisch ontwerp Great Design

Klik op de kaart hierboven (route in stippellijn) of het plaatje hieronder voor een vergroting van de ruiter- en menroutes (zonder Herperduin)

De witte gravelpaden (padvast) zijn speciaal aangelegd en bedoelt voor wandelaars en rolstoelers. Dringend verzoek deze paden met paard/menkar dus niet te betreden!

Een groep Taurossen met hun kalveren in de maashorst. Foto door Iris Plattel ©